ප්‍රකාශන

ඇමේසින් ශ්‍රී ලංකා සගරාව

ඇමේසින් ශ්‍රී ලංකා සගරාව 2012 වසරේ සිට අඛණ්ඩව බස්නාහිර පළාත් සංචාරක මණ්ඩලය විසින් ෛත්‍රයිමාසිකව මාසිකව ප්‍රකාශයට පත් කරන සගරාවකි. මෙම සගරාව සංචාරක කේෂ්ත්‍රයේ අභිවෘද්ධිය උදෙසා රාජ්‍ය ආයතතනයක් විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලබන ප්‍රධානතම සගරාව වේ.

ශ්‍රී ලංකාව තුල සංචාරක විභවතාවයන් සහිත ෛඑතිහාසිකල සංස්කෘතිකල පාරිසරික අධ්‍යාපනිකල විවේක හා විනෝද ස්ථාන හා ක්‍රියාකාරකම් පිළිබදව තොරතුරු ඇතුලත් මෙම සඟරාව පහත ඉලක්කගත කණ්ඩායම් වෙත බෙදාහැරේ.

  • දෙස් විදෙස් සංචාරකයින්
  • සංචාරක සේවා සපයන්නන්
  • ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සමාගමේ ව්‍යාපාරික පන්තිය
  • තානාපති කාර්යාල
  • රාජ්‍ය ආයතන
  • බැංකුල සුපිරි වෙළදසැල් හා සාප්පු සංකීර්ණ
  • සංචාරක හෝටල් හා හෝටල් සංගම්

වෙළුම XVIII

වෙළුම XVII

වෙළුම XVI

වෙළුම XV

වෙළුම XIV

වෙළුම XIII

වෙළුම XII

වෙළුම XI

වෙළුම X

වෙළුම IX

වෙළුම VIII

වෙළුම VI

වෙළුම V

වෙළුම IV

වෙළුම III

OUR WEST GLORY AND SPLENDOUR

බස්නාහිර පළාතේ සංචාරක ප්‍රවර්ධනය ඉලක්ක කර ගත්, Coffee Table වර්ගයේ ග්‍රන්ථයකි.

බස්නාහිර පළාත,විවිධජාතීන් හා ආගම්වලට අයත් ප්‍රජාවගෙන් පෝෂිත පළාතකි. ඔවුන්ගේ අනන්‍යතාවයන් පිළිබිඹු වනපරිදි; කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර යන බස්නාහිර පළාතට අයත්දිස්ත්‍රික්ක තුනෙහි ආකර්ෂණීය, ඓතිහාසික, පුරාවිද්‍යාත්මක, සංස්කෘතික, පාරිසරික හා සමාජ ආර්ථික සුවිශේෂත්වයන් පුළුල් කැමරා කෝණයන්ගෙන් රසවිදීමට හා ගමනාන්තයන් හදුනාගැනීමට පරිශීලකයන්ට මෙමඟින් අවස්ථාව සැලසේ.

Welcome to Sri Lanka – The Complete Visitor’s Guide

ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන විදේශීය සංචාරකයින්ට මූලිකව වැදගත්වන තොරතුරු සරලව ඇතුලත් කොට සකස්කරන ලද, පහසුවෙන් පරිහරණය කළ හැකි සංචාරක අත්පොතකි.

ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන විදේශීය සංචාරකයින්හට ගුවන්තොටුපොළ පරිශ්‍රයන්හී දී නොමිලේ ලබා ගතහැක.

මෙය පරිශීලනයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ සුවිශේෂී ආකර්ශණිය සංචාරක ස්ථාන, විවේක හා විනෝද අත්දැකීම් , දේශගුණික තත්වයන්, සංස්කෘතික වටිනාකම් හා හරයන්, නීතිමය හා භාවිත මුදල් පිලිබඳ තොරතුරු ,ප්‍රවාහන මාධ්‍යන් මෙන්ම අත්‍යාවශ්‍යය සේවාවන් සහ අදාල දුරකථන අංක සහ තොරතුරු ලබා ගත හැක.

සගරාව කියවන්න